Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 45 )
geleverd aan Mejufvrouw N. 4,5 (B fuiker;
aan Mejufvrouw G. 6,25 ffi; aan Mejufvrouw
K. 2,5 tt; aan Mejufvrouw D. 5 Ä; aan Me-
jufvrouw H. 9,5 en aan Mejufvrouw L.
3 St. Zeg mij eens, hoe veel ponden fuiker
die winkelier in het geheel had afgeleverd?
18.Maar, hoe veel bedraagt de fora van de on-
derftaande ponden koffijboonen, die een an-
der winkelier mede in eenen dag afgeleverd
heeft? 6,25 ®; 4,6 ffi; 8,4 5,25
2,25 ffi; 4 ffi; 9,25 fB; en s ffi.
19. Iemand fnijdt van een ftuk laken, de eerftc
maal, 2,5 "Ellen, de tweede maal 4,6 Ellen,
de derde maal 6,25 Ellen, de vierde maal
1,5 Ellen, de vijfde maal 2 Ellen, de zesde
maal 2,25 Ellen , en de zevende maal 0,5
El: hoe veel Ellen bedraagt dit te zamen ?
20. Wanneer men eenige ftukken laken heeft
liggen, die nog de volgende lengten hebben,
als: N». I. — 25,5 Ellen, N®. 2. — 16,25
Ellen, N». 3. — 36 Ellen, N". 4. — 45,8
Ellen, NO. 5. — 19 Ellen, No, 6. — 28,9
Ellen, en No. 7. — la Ellen, hoe veel Ellen
bedragen deze ftukken te zamen.
21.Een koopman heeft liggen 6200 ß kaas, en
verkoopt daarvan 2456,25 ffi: zeg mij eens,
hoe veel S hij nog overhoudt?
22. Een ander verkoopt van 300,5 W fpek 80,75
fB; hoe veel 0 blijft er, na deze aflevering,
nog over?
23. Men wil aan 25 perfonen eene uitdeeling van
brood doen ; aan ieder heeft men 12,5 SÊ
toegefchikt : kunt gij wel uitrekenen hoe
veel ffi men voor de gehecle uitdeeling noo-
dig heeft?
24.