Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 50 )
6. Drie kooplieden komen overeen , om de
winst, welke hun, gedurende eenigen tijd,
de graanhandel heeft aangebragt, onder el-
kander te verdeelen. Zij zien de fom na,
en bevinden , dat dezelve bedraagt 12988
Gulden : wilt gy nu eens uitrekenen , lioe
veel ieder van de winst toekomt?
7. De Heer N. , een zeer braaf man, deelt
onder 12 arme lieden 18 ® vleeschuit: zeg
mij eens hoe veel ieder krijgt ?
8. Ook laat de Heer C. niet na om van het
zijne iets aan de armen mede te deelen.
Eens liet hij 15 behoeftigen bij zich komen,
en gaf hun te zamen 33,75 ffi rookfpek.
Gij kunt ligt begrijpen, dat dit met genoe-
gen en dankbetuigingen werd aangenomen.
Elk fpoedde zich met het zijne naar huis,
en het leed niet lang of.....Ja ! wat er
verder plaats had , laat ik u raden: intus-
fchen zoudt gij my ook wel eens kunnen
zeggen , hoe veel ieder tot zijn aandeel
ontving?
9. Pieter heeft voor zijnen vader uitgerekend,
hoe dikwijls 0,45 'in 425,7 fB begrepen is.
Zijn antwoord bedraagt 945 ffi ; miiar wijl
hij in het deelen wel eens fouten begaat,
verzoekt hij u, alvorens hij dit antwoord
zijnen vader laat zien , eens voor hem na
te rekenen of hij goed gewerkt heeft of
niet?
10. Deel nu eens 22,5835 S door 48,05, en zeg
mij de uitkomst.
11. Acht kooplieden hebben gemeenfchappelük
gekocht 9758 ® rijst: wanneer nu elk zijn
aandeel bij zich aan huis begeert te hebben,
hoe