Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 37 )
4. De kleine Lodewijk wil 460,75 Gulden met
34,218 multipliceren: hoe zal hij zulks
verrigten ?
5. Hoe vermenigvuldigt men 64,50 Gulden
met 62,284?
6. uidoif brengt voor zijne moeder bij den
Sphoenmaker T. 13,80 Gulden; Chrhtiaan
betaalt voor de zijne, bij denzelfden fchoen-
maker, 2,25 maal zoo veel als Adolf: wilt
gij nu eens uitrekenen, hoe veel Christiaan
betaald heeft?
7. Wanneer men u verzocht 65 Gulden 45
Cents met 16 te vermenigvuldigen : hoe
zoudt gij zulks verrigten ?
8. Wilt gij nu eens 330,49 Gulden met 4,248
multipliceren ?
9. Hendrika heeft voor hare moeder gehaald
2,5 Ellen zwart zijden lint. Naatje kwam
kort na Hendrika om 4,5 maal meer dan
zij gehaald had : zoudt gij nu wel kunnen
uitrekenen , hoe veel Ellen Naatje gehaald
heeft ?
10. De lakenkooper S. ontvangt op zekeren tijd
86,45 Ellen laken ; doch verwacht, binnen
den tijd van veertien dagen, nog 4,25 maal
zoo veel; weet gij mij nu ook te zeggen,
hoe veel Ellen deze koopman nog ontvan-
gen moet ?
11. Hoe veel bedraagt 467,4 Ellen maal 24,6?
12. SuzMna wordt door hare moeder gelast 2,5
ffl rijst te halen ; Jansje , haar nichtje, haalt
te gelijk met haar 2 maal zoo veel als zij:
zeg mij nu eens, hoe veel fg Jansje gehaald
heefr ?
13. De Heer N, levert aan den winkelier R.
C 3 . 3Ö»4