Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 33 )
2p. Nu begrijpt gy ligtelijk, dat de genoemde
Heer z'yne kaas zeer gaarne tegen eenen
behoorlijken prijs weer aan anderen over
doet. Het verfcliaft hem dus geen gering
genoegen, dat Mevrouw M. heeft laten vcr-
'zoeken , om haar 10,5 ® le bezorgen; dat
MejufvroUw R. om 5,86 ffi geftuuid heeft,
Mejufvrouw C. om 8,oó Vrouw D. om
0,5 S, Mejufvrouw B., zijne nicht, om
1,58 ffi, en dat Naatje , zijn buurmeisje, voor
hare moeder heeft gehaald 5,8 ffi. Maar nu
zou hij ook gaarne weten, hoe veel ffi hij
in het geheel verkocht heeft: wilt gij hern
dit eens zeggen ?
30. Hendnk moet voor zijnen vader de vol-
gende getallen te zamen tellen, als: 25
0,4 öo ffl, 0,76 ffi, 76,4 ffi, 467,49 ffi,
4 ffl, O, 8 ffi, 0,05 ffi, 0,45 Bt, 49,645®,
en 68,5 ffi: hoe zoudt gij dit doen ?
31. Tel nu eehs te zamen 6,485 ffi, 45,009 (5,
0,6942 fB, 0,6048 ffi, 67,004 K, 0,486 ffi,
674,008 ffi, en 00,205
32. In eene groote Ankerlmederij heeft men lig-
gen 6 Ankers van het volgende gewigt»
als: NO. 1.1506 ffi,No. 2. 2689,5 ®» N». 3.
3004,8 ffi, NO. 4, 210,695 N 5. 698,5
ffi, en NO. 6. 1708 ffi: kunt gij mij nu wel
zeggsn, hoe veel 69 dit te, zamen bedraagt?
83 Als men u eens verzocht om de volgende
getallen zamen tc tellen , als : 26 Jaren'
4 Maanden, a8 Jaren 2 Maanden, 39 Jaren
3 Maanden, 16 Jaren 6 Maanden, 35 /aren ■
9 Maanden, hoe zoudt gij hier roede tc
werk gaan ?
NB. Een jaar bedraagt 12 maanden, eene maand
P bc^