Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 32 )
»3. Kunt gij wel 2,65 fB, 64,2 25,26 W,
24,64 ®, 4,6 ffi, en 6,925 ffi, te zamen tellen ?'
24. Doe dit ook eens met 62,5 É, 62 fg, 405 ®,
924,02 ®, 69,2 ffi , 25 690 ®, 46,76 £8
cn 4,25 ff.
25. Een koopman in hennip levert aan tien on-
derfcheidene touwflagcrs de volgende par-
tijen, als aan den eerften 265 ffi, aan den
tweeden 245 ®, aan den derden 49:0,5
aan den vierden 895,45 ® , aan den vijfden
196 ffi , aan den zesden 49,05 ® , aan den
zevenden 119 5 ffl, aan den achtften 140,9 ffl ,
aan den negenden 600,5 tÖ , en aan den
tienden 245 reken eens uit, hoe veel ®
hij in het geheel heeft afgeleverd.
26. Eea boterkooper ontvangt 8 vaten boter,
wegende als volgt : No. i. 42,5 81, N^. 2.
44,25 fg, NO. 3. 4c,8 ffi, NO. 4- 45 ffi, No.
5. 41,6 NO. 6. 48,65 t8, NO.7.40,25®,
en N°. 8. 49 ffi: zeg mij nu eens, hoe veel
ffl hij in het geheel ontvangen heeft.
27. Wanneer hij nu van deze boter by Mejuf-
vrouw L. bezorgt 45,6 ffi, bij Mejufvrouw
G. 24,8 ffi, bij de Wed. H, zijne zusrer ,
8,58 é, bij Mevrouw N, die naast zijne
deur woont, 58 en bij vrouw T. 0,5®:
hoe veel ffi heeft hij dan in alles weggettuurd?
28. De Heer P., een kaaskooper, ontvangt met
fchipper J. 445,8 ® Edamfche kaas;-nog
brengt hem deze fchipper op eenen anderen
tijd mede 125,6 ffi. Van Leijden heeft hij
aangekregen 56,95 en van Gouda 34,28
ffi: gij zult wel de moeite willen nemen,
oni eens voor den Heer P. uitterekenen hoe
veel ËB de gqheele ontvangst bedraagt ?
29.