Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3° 5
wilt gij wel eens uitrekenen hoe veel zy in
het gencel betaald heeft?
14. Een lakenkooper Inijdt van een ftuk laken
'de eerlle maal 6,5 Ellen, de tweede maal
8,6 Ellen, de derde maal 11,45 Ellen, de
vierde maal 16,8 Eilcn, en dc vijfde maal
4,65 Eiien: zeg mij nu eens, hoe veel Ellen
hij cr jn het geheel afgefneden kcefc?
Ellen.
Bewerking. 6,5
8,6
12,45
16,«
465
49 Ellen.
15. De koopman P. te> ert aan den Heer L. 4,5
PJllen, aan den Heer G. 6,8 Eüin, aan den
Heer M. 25,7 Ellen., aan den Heer F.50,65
Ellen, en aan den lieer 8. 20,8 Ellen laken:
reken eens uit, hoe vcei Ellen hy in het
geheel heeft afgeleverd.
16. Mejufvrouvv Z. koopt van den linnenkooper
K. een Huk linnen, lang 20,c5 Ellen, aan
Mtjufvrouw E. verkoopt hij nos 12,4 E;len,
aan hare dienstmeid ISlaai'je 6,05, en aan
Mijntje de naailler 10,6 ellen: zoudt gij nu
wei kunnen uitrekenen, hoe veel deze ge-
tallen te zamen bedrp.gen ?
17. Hendrik , wiens kdstwinhing beftaat in het
verk.oopen van allerlei fuorten van vloer-
natten, heeft het geluk van op eenen dag
af re leveren , aan Mejufviouw D eene
rol bokjes .latten , lang 19,5 Ellen, aan
Mejufvrouw N. een diio, lang 25,2 Ellen,
aan