Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 18 )
a. Nu zult gi) den kleermaker H. ook wel eens
willen helpen met het optellen der hierna
volgende rekening, niet waar? Maar denk
daarbij met een aan mijn verzoek, boven
aan u gedaan.
1816. den Heer L. debent an G.
Gulden. Cents,
een jas geekcert met vcrfcot . 5 — 25
een broek geeniaakt met verfcot 2 — 50
I el la'ken.....10 — 10
een jas gemaakt met verfcot . 7 — 00
2,5 el laken a 12 Gulden de ei go — 00
3. Xeetje moest eens voor hare moeder vier
onderfchcidene boodfchappen doen; voor de
eerfte kreeg zij mede i Gulden, voor de
tweede 2 Gulden, voor de derde een halve
Gulden, en voor de vierde i Gulden en 5
Cents: zoudt gij nu wel kunnen uitreke-
nen , hoe veel Gulden en Cents zij in het
geheel heeft mede gekregen?
4. Hoe veel Gulden en Cents bedragen 246
Cents, 2 Gulden 80 Cents, 6 Gulden 19
Cents en 2159 Cents:
5. Tel nu eens de volgende getallen te zamen:
2308 Cents, 62 Gulden 86 Cents, 4,60 Gul-
den, 49Ó Cents, en 4,61 Gulden.
ó, Johanna, de dienstmeid van Mejufvrouw G.,
betaalt bij den kruidenier L. voor geleverde
. koffij 25,40 Gulden, voor thee 15,04 Gul-
den, voor fuiker 50,80 Gulden, en voor nog
eenige kleinigheden te zamen 9,67 Gulden:
hoe' veel Gulden heeft zij in het geHeel
betaald ?
7. De Heer P. ontvangt de volgende fommen,
als: