Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 )
gedurende eenige weken, dagelijks melk be-
ZL>rgd heeft, fchuldig: 345 Cents: wik gij
eens uitrekenen, hoe veel Gulden zij beta-
len moet'
12. Frederik wint wekelijks by zijnen Baas 6
ftukken, die elk 10 Cents doen, zoo dat hij
in een geheel jaar 312 zulke Hukken ver-
dient: zeg mij eens, hoe veel Gulden en
Cents die fom bedraagt?
13. De Heer L. zich orïder een-aantal vlijtige
kindéren bevindende , wilde elk van hen
eenige Cents ter belooning geven. Hij zendt
te dien einde Hendrik met 6 Guldén naar
een' winkelier om er Cents voor intewisfe-
len: zoudt gij mij ook kunnen zeggen, hoe
veel Cents Hendnk daarvoor terug brengt.
§ 13. Toegepaste zamentelling.
1. Een fchoenmaker wil de neveniftaande reke-
. ning aan een' van zijne klanten overreiken;
doch vooraf verzoekt hij u, hem eens te
zeggen, hoe veel Gulden en Cents de ver-
fchiliende posten te zamen bedragen, v En
ik verzoek u, hem eens met een de fpet-
en taalfouten aantewijzen, die hij daarin
gemaakt heeft.
1816. den heer k debent an 1 fchoenmaker
Gulden. Cents,
ien paar nuwe laarfe . . 14 — 00
ien paar icoene elapt . . 0—50
ien paar nuwe fcoene . . 3 — 25
ien paar laarfe elapc . . . i — la
ien paar dito verfoold . . 2 — 25