Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C aö )
fefchiedt immers wanneer men aan de
reiiterzijde twee cijfers affnydt?
а. Schrijf eens 44970 Cents in Gulden.
3. Nu eens 9482 Hukken, die ieder 10 Cents
doen
4. Pieter wordt door zijnen Baas gelast, om
voor 9216 Cencs Gulden te gaan verwisfe-
len: zeg mij eens, hoe veel Gulden hij daar
voor ontvangen moet?
5. Hoe veel Gulden zal Klaas moeten te huis
brengen voor eene fom van 245Ó0 Cents,
die men hem verzocht heeft te verwisfelen?
б. Hoe zoudt gij 264 Gulden en 16 Cents in
Cents uitdrukken?
Hier behoeft men de 16 Cents flechts ne-
vens de Gulden te plaatfen, om het be-
. geerde te krijgen, dan immers is het ge-
tal Gulden ICO maal grooter geworden,
en zijn ook de 16 Cents er bij opgeteld.
7. Jan meent, dat 3 Gulden en 10 Cents 3010
Cents bedragen: is dat zoo?
8. Aft Hendrik voor 25 Gulden Cents moet in-
wisfelen, hoe veei zal hij er dan wel moe-
ten ontvangen ?
9. Gij moest eens uitrekenen, hoe veel Gulden
Kornelis Onachtzaam wel aan den winke-
lier fchuldig is, als de fom van verfcheidene
waren, die hij van tijd tot tijd heeft ge-
haald, in Cents, bedraagt 3625.
10. Nu zult gij Neeitje de ftopfter ook wel eens
willen zegt!;en, hoe veel Gulden jzij ontvan-
gen moet voor 1620 Cents, welke zij, ge-
durende vier maanden met Hoppen ver-
diend heeft?
11. Mejufvrouw K. is den melkboer, die haar,
6«-