Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 )
17. De Rijnlandfche voet bevat-o, 3139465,611611, \
Dc Amfterdamfche voet 0,28313297 -
De Stichtfche voet . 0, 2680559-
De Londonfche voet . o, SO47V89-
.De Parijlche voet . o, 3248393 -
Zeg mij eens, hoe veel ellen deze voeten
te zamen lang zijn.
j8. Maar het zou van meer belang zijn, wanneer
gij mij kondet zeggen , hoe veel ellen 25
Rijnlandfche voeten bedragen ?
19, Zeg mij zulks ook eens van 85 Amfterdamfche
voeten.
ao. Kunt gy ook berekenen, hoe veel ellen 120
Stichtfche voeten bedragen ?
21, Eene el bevat 3,1852560866 Rijnlandfche
voeten.
---3,531909 Amfterdamfche -
■----^— 3^730565 Scichtfche -
----3,28o85i7Londonfche -
•---3,078444 Parijfche --
Gij moest deze getallen eens uitfpreken.
32. Hoe veel Rijnlandfche voeten zou de lengte
van 196 ellen uitmaken?
23. Maar als men eene lijn had van 56 ellen
lengte, hoeveel Amfterdamfche voeten zou-
den in die lengte begrepen zijn?
24. Hoe veel Stichtfche voeten bevatten I29ellen?
25. De zwaarte van ons tegenwoordig ffi be-
draagt 2,023921 Amfterdamfche ponden: hoe
veel Amfterdamfche ponden zullen, naar die
vergelijking, 50 Nieuwe ponden bedragen?
26. Maar zeg my nog hoe veel Amfterdamfche
ponden aan 556 Nieuwe ponden gelijk zul-
len zijn ?
27. Een Amfterdamsch fè is gelijk aan 0,49409 '
Nieuwe