Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 )
en 206 ellen wil afcreden, en hii »erpligt is
2 treden op de lengte van eene el te duen :
hoe veel Happen zal hij dan te doen hebben.
om van de ccrlfc tot de rijfde pariltc komen?
3. Een koopman zynen jaarlijkfchen ftaat van
ontvangst en uitgaaf opmakende , bevindt,
' dat de ontvangst bedraagt eene fom van
56042 Gulden,cn de uitgaaf 50695 Gulden:
bereken eens , welk voordeel hij van zijnen
handel, gedurende dat jaar, genoten heeft.
4. Een boer verkoopt zes ka/en, wegende
als volgt: 12,5 13 ® , 11,25 ffl,
9,4 ffi , 10,75 ® , en 8,3 ffi: hoe veel
ft kaas heeft die boer in bet geheel ver-
kocht ?
5. Een koopman ontvangt een lap laken , lang
72 ellen, en verkoopt daarvan de helft; van
de ove;-blijvende helft verkoopt hij weder de
helft : zeg my eens, hoe veel ellen hij nu
nog over houdt.
6. Als men voor een ëP thee 2 Gulden moet be-
talen , hoe veel Gulden moet men dan voor
16 ffi hefteden ?
7. Als 6 kinderen 84 appelen krijgen, om onder
elkander te verdeelen , hoe veel appelen
moet dan ieder kind hebben, wanneer alle
aandeden evenveel moeten bedragen ?
8. Maar wanneer ieder kind zijne verkregene
appelen eens allen aan vier "ftukken fneed ,
hoe veel kinderen zou men dan elk een vierde
part van eenen appel kunnen uitdcelen?
5. Tel eens deze getallen te zamen: een en veer-
tig; zes en negenrlg ; vijfhonderd en drie;
zes honderd twee en tachtig; zeven duizend
acht honderd; negen en vijftig duizend; vier
en