Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 20 )
zijne rekening, niet meer dan een achtfte
gedeelte van die lengte heeft: hoe lang zal
ieders deel zijn? ,
32. Een dijk, die 644 ellen lang is, moet aan
beide zijden met boomen beplant worden:
ais men de boomen 7 ellen van elkander
wil plaatfen, hoe veel boomen zal men dan
noodig hebben ? ^
33. Als men in een huisgezin jaarlijks noodig
heeft tot voorziening in de behoeften 1548
Gulden, hoe veel Gulden zou dan, door elk-
ander gerekend, de maandelijkfche uitgave
bedragen ?
34 Hoe deelt gij 5486000 door 25 ?
35. Als gij eens 30024 knikkers in 36 hoopen
moest afdeelen, hoe veel knikkers zou dan
elk van die hoopen bevatten ?
36. Maar wanneer gy hetzelfde getal van 30024
knikkers wildet afdeelen in hoopen, die ie-
der 834 knikkers groot waren , hoe veel Roo-
pen zoudt gij dan bekomen ?
37. Als men dit getal 4716920C0 in 300 deelen
verdeelt, hoe groot is dan elk deel?
§ 10. deeling, in tiendeelige breuken.
Lees, voor gij deze voorbeelden bewerkt, in
de HANDLEIDING , cnz. § 11. en de GELDEäS
Cijferboek, de negen en twintigfte Les.
1. Hoe dikwijls is 8 in 246,72 begrepen ?
2. Deel nu eens 1849,388 door 21,4.
3 Kunt gy wel 3869,6 door 0,4 deelen?
4. En 7914,5 door 0,04?
, 5. Maar nu 544 door 6,4 ?
6.