Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i7 S ; -
'V
§ 8. VERMENIGVULDIGING,!*« titndetligt br\u}itnl
.... 'li
Lees, toor gij de volgende voorbeelden bere-
kent, in^de luimdijsidiise 9. in de
GELDERS Overboek 3 de negenentwinngtty^es.
1. Kunt gij, nu wel 27,4 met d miiftipficeren?
2. En .354,08 met 0,3 ?
3. Maar 2,676 met 2,004 toch niet?
4. Vermenigvuldig eens 762 met 40,006.
5. Hoe veel bedraagt het produkt, als gij 7942,9
met 60 multipliceert?
6. Weet gij ook het produkt van 0,439 maal
0,009 ?
7. En van 0,000786 maal 2,768 ?
8. Multipliceer nu eens 2,7496 met 24,925.
9. Hoe veel bedraagt 0,0007 maal 0,004?
10. Maar zeg mij eens hoe groot het produkt
is van 2,5 maal 0,000008?
11. Hoe veel is 27,5 maal 16?
12. Maar 0,75 maal 76,900076?
13. Jan werd eens verzocht 6,6264 met 0,005
te vermenigvuldigen; doch wist niet, hoe
hij dit verrigten zou: we?t gij wel, op welk
eène wijze dit behoort te gefchieden?
14. Nu kunt gij mij ook wel zeggen, hoe veel
0,026 maal 65,02 bedraagt ?
15. En 6,co8 maal 0,0069?
ló. Ais uw vader u eens verzocht om 0,00004
met 0,2 te multipliceren: hoe zoudt gy
hier mede te werk gaan?
17. Wiikm zegt , dat 0,46 met 9264 gemul-
tipliceerd , 4261,24 bedraagt; maar Karei
meent dat het antwoord 4262,44 zijn zal:
zeg gij mij eens, wie van beiden goed ge-
rekend liecfi?
B 18«