Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
X 1 :>
als: in den ccrften winkel g gulden, in den
tweeden 8, in den derden lo, in den vier-
den 5, in den vijfden 7, en in den zcsdea
12 gulden: hoe veel gulden iieefc hij in hec
geheel belteed ?
24. Een koopnaan in laken verkoopt aan den
Heer M. § ellen, aan den Meer S. 15, aan
den Heer G. 25, aan den Hoer T. 20, aan
den Heer K. 19, aan den Heer Z. 32 eüea:
hoe veel ellen laken bedraagt die in alles?
25. Tel eens deze getallen te zamen: 4000,
2456, 3455, 60, 79Ö, 24, 8679 en 7688.
26. Nu eens 34, óacoc, 468, 57Ó7, 62, 368,
9767, 5278, 93400, 866, 799 en 34688.
27. Een koopman ontvangt acht balen koopwa-
ren, N'^ j wecfit 234 ffl, N". 2 wejgt
250 ffi, N". 3 weegt 4Dd ffl, N". 4 wee^jic
SOo BB, NO. 5 weegt 971 ffi, N". 6 wcegc
^90 t8 , N®. 7 weegt 1000 (S, en N". ^
wcégt 1025 ffi: hoe veel ponden bedraagt
dit te zamen?
28. Een louwflager levert cenige zware touwen
af, welke van onderfcheidene lengten zijn,
als: een van 300 ellen, een van J5§ ellen,
een van 188 ellen, een van 400 ellen, en
een van 260 ellen, hoe veel ellen bedraagt
dat te zamen ?
29. Men heeft zes hoopen kogels op een gefta-
peld, een' hoop van gcco, een' van 4600,
een' vpn 890, een' van , een' van 3608,
en een' van 7098: hoe veel kogels 43edraagc
dit in alles?
30. Zeg mij de fom van de volgende getallen:
drie honderd vier en twintig; tweeduizend
zes honderd en dertigvier en twintig dui-
A 4