Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1817
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200840
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspecien
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ca)
8. Schrijf eens met getalmerken: acht; veertien;
zes'en twincig; negen en dertig; en vijftig.
p, Schrijf nu eens op de lei, hoe oud gij zijtj
en zoo gij broers of zusters hebt, dan moest
gij ook hunnen ouderdom eens met cijferlet-
ters fchrijven. •
10. Nu nog eens den ouderdom van uwe ouders.
11. Onze gewone jaren hebben eene lengie van
drie honderd vyf en zestig dagen: hoe
fchrijft gij dit getal met cyïerictters?
12. Een fchriickeljaar telt een'" dag meer: fchrijf
nu ees^ de lengte van een fchrikkeijaar met
getaimer'ken.
jj: Stel, eens deze jaargetallen: negen honderd
drie en twintig; vijftien honderd negen en
zeventig; zeventien honderd vijf en ncgen-
tiji:; achttien honderd en tien; achttien
honderd en dertien; achitien honderd en
viiftien. Gij moogt ook wel bij ieder dezet
jairgctallon aanteekenen, wat merkwsardigs
cr op of omltreeks dien tijtlin ons Vaderland
is voorgevallen.
J4. Men telt in de ftad Schiedam negen duizend
en, honderd inwoners; in Schoonhoven
twee duizend vijf honderd;, in Woerden xmh&z
duizend zes honderd; in Kuilemburg drie
duizend jjeven honderd en zestig; in Zierik-
zee zes duizend en tachtig: fchrijf deze ge-
tallen eens met cijferletters.
15. Er zijn nog andere lieden in ons Vaderland ,
waap meer inwoners gevonden worden, zoo
■ftls te DardrechisdiOt achttien duizend inwo-
ners heeft; Delft met dertien duizend zeven
honderd en veertig; Gouda met elf duizend
ze.wïn. honderd; Am'iwpm met zestig dui-
zend