Boekgegevens
Titel: Leercursus voor de Fransche taal: ten dienste van het meer uitgebreid lager onderwijs
Deel: Tweede leesboek
Auteur: Hofman, C.A.; IJkema, IJ.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1898
Arnhem: G.J. Thieme
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-293
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200826
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leercursus voor de Fransche taal: ten dienste van het meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van JOH. YKEMA, 's-Gravenhage.
De kleine Tolk.
Woorden e'; Zinnen in het Nederlandsch,Fransch enDuitsch,
TEN GEBBÜIKE VAN
Middelbare en Uitgebreid Lagere Scholen
doob
DIJKSTRA EN VAN DUINEN,
Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs it Amsterdam.
Tweede ttnili. — Prijs f 0.50.
NIEUW PRACTISCH LEERBOEK
dek
HOOGDÜITSCHE TAAL
door
DIJKSTRA. EN VAN DUINEN,
Tieeraren aan de 2e H. B. School met S-jarigen eur^ut te Am>:erdam.
Vierde druk. — Prijn f 1.50.
Kurs^cfafetc Dcutsd^e 5d?ulgratnmatil
uou
'U. oan Dissel,
ütörcr JU öi-lber.
(Svïteê öef)-;ia[)r; | f »^'»»«'«'»^»f | 2e ^ütff. ^veiê f 0,90.
niiungëauTflttbfJt '
Zweites Sefiïin^ï: (Srammatif f 0.90.
Übungsaufgaben „ = 090.
®ïitteê Sefivin^r: gür bie pieren ^Injfen;
@i-ammattf 2c Stuft, ^qjreiê f O.öO.
Übunggttufgabeu 2e 8tu^. „ - 0.50.
F'ra.ctlsGli J_ioertoo©ls:
der
ENGELSCHE TAAL
door
C. A. HOF]nA]«r,
Hoofd eener Burgerschool te '>-Oravenhagj.
Eerste gedeelte. Derde druk......■ Prijs f 0.90
Tweede gedeelte. Tweede druk ....... „ - 1.10
Eerste Leesboek met teekens voor de xiitspraak ,, - 0.00
Tweede Leesboek........................„ - 0.75
Woorden en Zinnen......................„ - 0.45