Boekgegevens
Titel: Leercursus voor de Fransche taal: ten dienste van het meer uitgebreid lager onderwijs
Deel: Tweede leesboek
Auteur: Hofman, C.A.; IJkema, IJ.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1898
Arnhem: G.J. Thieme
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-293
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200826
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leercursus voor de Fransche taal: ten dienste van het meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van JOH. YKEMA, 's-Gravenhage.
STORIES AND SONGS,
for Reading and Translating in Schools and Colleges,
COLLECTED BY
Jhr. P. 1j. TKDinirC} VAjV hi^rkiiout.
Lecturer in the English Language and Liternture at the Municipal Gymnasium
of The Hague.
Price f t.85.
Ofschoon in de laatste jaren onze schoolliteratuur van de En-
gelsche taal met "verschillende werkjes en werken vermeerderd is,
mogen wij deze nieuwe collectie Stwies and Songs met alle recht
een hartelijk „welkom" toeroepen.
RECUEIL DE YERSIOIS,
A L'USAGE DES CLASSES SUPÉRIEURES.
PAK
€. A. HOFlflAlV,
Tntlihiteur à La Uaye.
Quatrième Edition. — Prix Fl. 0.90.
RECUEIL M TRADUCTIONS.
A L'USAGE DES CLASSES SUPÉRIEURES.
pae
C. A. HOFMAN,
Instituteur à La Haye.
Quatrième Edition,
Prix Fl. 0.90.
De heer Hofman geeft in dezen „Eecueil de Traduc-
tions" een honderdtal nommers, elk ongeveer een bladzijde be-
slaande, die den leerling der hoogste klasse de gelegenheid bieden
om zijne krachten aan het vertalen in het Fransch te beproeven.
Onder elk nommer geeft Schrijver de moeilijkste uitdrukkingen
en wendingen op, die den leerling de vertaling mogelijk maken.
Mag er op vele plaatsen aan den Hollandschen tekst al iets
haperen, dit heeft Schrijver opzettelijk gedaan om de overzetting
in het Fransch te vergemakkelijken; wij willen hem hiervan geen
grief maken, ofschoon zulks door velen afgekeurd wordt.
De vierde druk bewijst wel, dat het boekje zijn' weg al gevonden
heeft en wij gelooven gaarne, dat deze druk wel door andere zal
gevolgd worden.