Boekgegevens
Titel: Kort begrip der aardrijkskunde
Auteur: Holst, Anthoon Albertus
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1877
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200822
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page


1
De Aardrijkskunde is de kennis van het aardrijk (van
onze aarde) met al wat er op en om en in is.
De aarde is de woonplaats van de menschen en vele andere
levende schepselen.
De oppervlakte van de aarde bestaat ait land en water«
Het laod wordt verdeeld in 5 grootedeelen, die naen wereld-
deelen noemt.
De werelddeeien zijn: ,Earopa^ kzië^ Afrika, Amerika^
Australië.
Het rerelddeel, waarin wij leven, heet Europa-
Elk werelddeel wordt verdeeld in landen.
Een land is een gedeelte van een werelddeel, dat door een
bijzonder volk bewoond wordt.
Het land waarin wij wonen, heet Nederland.
Een volk is eene verzameling van menschen, die meestal
dezelfde taal spreken en naar dezelfde wet of door denzelfden
Vorst geregeerd worden.
Het volk, waartoe wij behooren, zijn de Nederlanders.
De Vorst, die ons regeert, is Koning Willem III.
2.
Elk land is weder verdeeld in kleinere deelen.
De deelen van ons land heeten provinciën.
De provincie, waarin wij leven, heet.....
Eene stad is de woonplaats van meestal een groot getal
menschen, en waar de huizen in vroeger' tijd door een' muur
omringd waren.
Was zulk een muur overal gesloten?
De stad, waarin wij wonen, heet.....
Een dorp is de woonplaats van meestal een kleiner getal
menschen, en waar de huizen ook in vroeger tijd niet door een'
mnnr omringd waren.
Het dorp, waarin wij wonen, heet.....
Eeno hoofdstad is de voornaamste stad van een land, of
ook: de stad waar het verblijf der landsregeering is.
De hoofdstad van ons land is Amsterdam.
Het verblijf der Regeering van ons land (de residentie
van onzen Koning) is 's Gravenhage. *