Boekgegevens
Titel: Kort begrip der aardrijkskunde
Auteur: Holst, Anthoon Albertus
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1877
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200822
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der aardrijkskunde
Vorige scanScanned page
Bij TEN BRINK & de VEIES te Amsterdam zijn
uitgegeven :
W. ]n[eulevel1i. Beknopt Chronologisch Over-
zicht der Algemeene Geschiedenis, ten gebruike
van Burgerscholen en Normaallessen, 8' druk . / 0,40.
W. €r. Mculevelt, Handboekje vopr de Leerlin-
gen der lagere Scholen, 10" druk...... 0,50.
W, O. Meulevelt, Leerboekje voor de Leerlij,
der lagere Scholen, 5« druk . . . .' '
W. «. Meulevelt, Taalkunde, 2» druk
W. [Meulevelt, Tijdtafel van de Algemee
Geschiedenis..........
W, O. Meulevelt, Tijdtafel van de Vaderlaü^^BiS
Geschiedenis, 2« druk......T . . -
W. Ct. Meulevelt, Aardrykskunde, 2" druk
W. O.fMeuIevelt, Kekenkunst voor de Leei,,
gen der lagere Scholen.........
W. Meulevelt, Vormleer, 2« druk. . . »
C. H. M, Vierhout, Natuurkundig Handboekje,
5« druk...............
3. H. Eggelte, Pz. en D. H, van Zuylen,
Het Dicteeren in de Lagere School, 1«, 2' en
3« stukje, ieder...........ii 0,12'
4' Stukje.............. 0,1B;
(Oompleet in^4 Stukjes.) |
A. A, Holst, Schetsen en Verhalen uit de Geschie-
denis van ons Vaderland. Eerste Eeeks, 15« druk # 0,8f
Tweede Eeeks, 7« druk........* 0,4|
ST17IV£RSBO£KJX!£l van A. A. Holst.
Overzicht van de Algemeene Geschiedenis, S» druk f O,
Overzicht van de Bijbelsche Geschiedenis, 8« druk ;/ O
Overzicht van de Vaderlandsche Geschiedenis, 8« druk » O,
Kleine Nederlandsche Spraakleer, 9« druk . . . »0,0
Kleine Efikenkunst, 5« druk......
0,10. ;
0,10. j
0,12.j
1.0 1