Boekgegevens
Titel: Kort begrip der aardrijkskunde
Auteur: Holst, Anthoon Albertus
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1877
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200822
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KEGEERJNGSVORAl VAN ONS LAND.
rondslag yan alle wetteu, volgens welke de Nederlanders
ordêu, is de Grondwet,
der regeering is een Koning, uit bet stamhuis van
assau.
regeeriog wordt de Koning bijgestaan door een Haad
en door Ministers.
De JMinisters^ staan aan het hoofd van bijzondere afdeelingen
bestuur. Buiten landsche zaken^ Binnen lan dsche
aken, Finantiën, Justitie, Koloniën, Marine, Oorloge
Het volk wordt vertegenwoordigd door de Staten-Generaal»
ie bestaan «it 2 vereenigingenr Eerste Kamer ea Tweede
Kamer.
Het koninkrijk is verdeeld in ProvincieH.
Tedere provincie wordt bestuurd door den Commissaris des
onings, de Gedeputeerde Staten en de Provinciale
t ate n.
Elke provincie is voor het burgerlijk bestuur verdeeld in Ge-
senten.
edere gemeente wordt bestuurd door een' Burgemeester,
Wethouders en den Gemeenteraad.
oor de rechterJijke macht is elke provincie verdeeld in xYrron-
imenten.
Ia welke provincie woont gij?
Ia welke gemeente?
In welk arroDdisscment?