Boekgegevens
Titel: Kort begrip der aardrijkskunde
Auteur: Holst, Anthoon Albertus
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1877
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4722
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200822
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
AARDE, ZON, MAAN.
33.
De AARDE heeft eene bolronde gedaante, maar is aan
twee tegen elkander overstaande punten eenigszins plat.
Die twee tegenover elkander staande punten noemt men poten of
aspvnten^ en de Ign, die men zich voorstelt dat deze twee
punten vereenigt, heet de as.
De aarde wentelt zich in 24 uren om hare as, en in
865 dagen om de
De .beweging der aarde om bare as, is de oorzaak van dag en nacht.
De beweging der aarde om de zon, is de oorzaak der jaargetijden.
De omtrek der aarde is 5400 mijlen, of 7200 uren, of
40 millioen Meters.
Men verbeeldt zich om de aarde verscheidene cirkels ge-
trokken, die men op de landkaarten afgeteekend vindt.
Elke cirkel wordt verdeeld in 360 gelijke deelen, die men grök
den noemt.
De voornaamste dezer cirkels zijn: de Evenaar, Meri-
dianen, Keerkringen, Poolcirkels, Parallellen.
De Evenaar of Linie is een cirkel, die de aarde in twee gelijke
deelen deelt; noordelijk en zuidelijk halfrond.
Meridianen of Middaglijnen zijn halve cirkels, die van de eene pool
naar de andere getrokken zijn. Al de plaatsen, die onder
dezelfde middaglijn liggen, hebben tegelijker tijd middag.
Keerkringen zijn cirkels, die op een afstand van SSVa graad even-
wijdig met de linie loopen.
Poolcirkels zgn cirkels, die op een' afstand van 23V2 graad van
de polen, evenwijdig met de linie en de keerkringen loopen.
Parallellen aijn cirkels, die op gelijken afstand van elkander op
de kaart getrokken zijn.
Waartoe dienen al deze cirkels?
33.
De ZON is voor onze aarde en voor vele andere hemel-
bollen de bron van licht en warmte.
De zon is IV2 miH. malen grooter dan de aarde, en 20 mill.
mijlen of omtrent 27 mill. uren van de aarde verwijderd.
De zon, met de hemelbollen die om haar heen wentelen,
noemt men ons zonnestelsel.
De hemelbollen, die om de zon wentelen, noemt men planeten.
De MAAN. is een hemelbol, die ia ruim 39 dagen om
de aarde wentelt.
De maan is 50 malen kleiner dan de aarde, en 52 duizend
mijlen of omtrent 70 duiz. uren van de aarde verwgderd.