Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Schrijf in L. :
2 K.L en 7 D.L.
4 K.L. en 36 L. .
'1 K.L. en 97 D.L.
3 K.L. en 475 L.
6 K.L., 2 H.L. en 3 L.
2 K.L. en4L.
4. Schrijf in G.:
3K.G. en7G.
2K.G., 5K.G. enSG.
4K.G.,5H.G. en7G.
5K.G. en9H.G.
6 K.G. en 17 G.
4K.G., 2n.G. en 24 G.
5. Hoeveel M. is het verschil tusschen 65 H.M. en 137 D.M. ?
6. Tel te zamen :
3 K.G., 12 H.G., 257 D.G. en 2045 G.
7. 525G : 2 = 8256 : 4 = 6356 : 7 = 5600 : 8 =
7398 : 3 = 6000 : 5= 4260 : 6 = 9081 : 9 =
8. Hoeveel c.M. is het 79ste deel van 2686 M. ?
9. Schrijf in c.L.:
4 D.L. en 25 d.L.
3 D.L. en 8 L.
36 L. en 17 D.L.
Schrijf in d.M. :
5 H.M. en 36 M.
4H.M., 1 D.M. en9M.
6H.M., 3D.M.,7M. en 4 d.M.
1 D.L., 6 L., 5 d.L. en 9 c.L. 83 D.M. en 25 d.M.
10. Hoeveel jaren zijn 36 eeuw'en ?
11. Oom is geboren in het jaar 1847 , hoe oud is hij nu?
12. Als men zeker getal guldens door 18 deelt, bekomt
men 250 gld., welk getal is dat ?
13. Een weg van 6 en een halven K.M. lengte wordt ge-
meten met een' stok van een halven D.M., hoe dikwijls
bevat de weg de lengte van dien stok ?
14. Een bakker koopt 6000 turven en betaalt voor 50 tur-
ven 15 stuivers, hoeveel gld. kosten al die turven?
15. Van 6 K.G. en 75 G. rijst wordt 27 H.G. afgenomen»
hoeveel G. blijft er nog over?