Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
15. Mijn broeder is heden 12 jaar 5 mnd. en 4 dg. oud ,
wanneer is hij geboren ?
16. In eene gemeente wonen 3647 menschen die belasting
betalen. Zoo die te zamen 9117,5 opbrengen, hoeveel
is dat dan per hoofd ?
17. »Mijn vader is den 17 Februari 1850 geboren," zegt
Willem. Hoe oud is Willems Vader thans ?
18. Op een spoorbriefje staat: »Vertrek eersten irein van
Midd. 6 u. 35 m., aankomst te Rotterdam 10 u. 42 m."
Hoe lang loopt de trein dan over dien afstand ?
19. Een arbeider moet 18 M» en 125 d.M» aarde weg-
kruien. Indien iedere kruiwagen 625 d.M» kan bevat-
ten , hoeveel kruiwagens moet hij dan vervoeren ?
20. 993,6 : 216 — 3.417 : 34 -f 572,32 -. 16
5.
21. Wanneer men in de belasting is aangeslagen voor 18
gld.'en dan van iederen gld. nog 44 ct. opcenten moet
bétalen, hoeveel is men dan in het geheel verschuldigd ?
22. Een graankooper heeft 10 Last rogge gekocht en op
een' zolder gelegd. Na eenigen tijd bevindt hij , dat
er het 125ste deel van ingekrompen is; hoeveel H.L.
kan hij dus maar verkoopen ?
23. Hoe groot is ieder deel, zoo een balk van 16 M. en
248 m.M. in 8 gelijke deelen wordt verdeeld?
24. Hoeveel c.M» is het 32ste deel van een S. of M».
25. De slager zond ons de volgende rekening :
1879.
1 Maart. 3 K.G. rundvleesch ä ƒ 1,05 . . . /
6 Maart. 2 K.G. kalfsvleesch ä f 1,09 . . .
7 Maart. 2 K.G. rundergehak a /'0,95 . . .
Samen f