Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
45. Vul in :
4 D.M^ of A. = . . M^ = . . d.M'^ = .. c.M^ = .. m.M^
7 D.M'^ of A. = . . M2 = . . = . . c.M^ = . . m.M^.
46 D.M^üfA.^. . M2 = . . = . . c.M^^. . m.M^.
46.- Een boomgaard is 75 A. groot, tei'wiji de lengte 15
D.M. bedraagt, hoe breed is hij? Hoe groot is de om-
trek ?
4 7. Een molenaar koopt 30 H.L. tarwe, die 76,25 K.G.
per H.L. weegt, hoe zwaar wegen al die H.L. ?
48. Vul in :
Mejuffrouw Fransen is schuldig aan M. Raven
wegens onderstaande gekochte goedei'en :
4879
4 Febr. 44 M. katoen a 20 ct. den M. . , f
6 M. baai a 3,25 gld. den M. . .
42 servetten a 80 ct. het stuk . .
25 M. linnen a 36 ct. den M.. . .
Samen
49. Willem bevindt dat de gang door het huis, 106 maal
de lengte van zijn' voet lang is. Zoo eene voetlengte
4 d.M. en 25 m.M. is, hoeveel M. is de gang dan lang ?
20. Wat moet men bij 36 K.M. en 4 D.M. voegen, om 5
M.M. te hebben?
21. Aan een groot werk zijn dagelijks 635 menschen bezig.
Zoo die iedere week te zamen 6826,25 gld. verdienen ,
hoe groot is dan ieders weekloon door elkander?
22. Een notaris verkoopt 5 versclüllende stukken land. Het
eerste stuk is 74 A. en 46 M^; het 2de 39 A. en 7
M2; het 3de 75 A. en 24 M" ; het 4de 84,5 A. en