Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
8. Een slager koopt eene koe , die schoon aan den haak
240 K.G. weegt voor 180 gld. Hoe duur kost hemde
K.G. door elkander ?
9. Bij het afhakken bevindt hij 74 K.G, vet en de rest
aan vleesch te hebben. Het vet verkoopt hij voor 80
ct. en het vleesch voor ƒ1,10 de K.G. Hoeveel wint
de slager op die koe ?
10. Iedere D.M^ of A.van een stuk land, dal 18 D.M. lang en
12 D.M. breed is, levert 2,5 D.L. aardappelen op. Hoe-
veel H.L. wordt van het geheele stuk land geoogst ?
11. Lees ;
16,04 A.
5,17 A.
72,25 A.
6,5 A.
12. Schrijf in A.: 5 M^
7,25 M2.
19,6 d.M2
8,37 C.M2.
15,2 M2.
— 17 M2 — 1 A. en 5M2 — 3
en een halve A. — 16 A. en 70
13. Zestien arme menschen moeten een bankbiljet van 40
gld. deelen. Zoo ieder evenveel ontvangt, hoe groot
is ieders aandeel dan ?
14, Vul deze rekening in :
De Heer Nieuwkamp is schuldig aan den Win-
kelier van Tol , wegens de onderstaande geleverde
koopwaren :
1879
4 Jan, 5 K.G. suiker a 76 ct. de K.G. . .f \
16 Jan. 2 K.G. koffie a 1,40 gld. » »
20 Jan. 3 K.G. rijst a 22 ct. ö » i
25 Jan, 10 K.G. zeep a 49 ct. » » |
29 Jan. 2 K.G. thee a 3,25 gld. » » _'
Samen, i