Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
20. Bereken : 2.408 : 8 + 7,65 : 5 — 10 X 0.025
3.
21. Een timmerraan heeft 3 latten. De eerste is lang : 4,136
M., de tweede 7,85 M. en de derde 2,5 M.; hoe lang
zijn de latten te zamen ?
22. Vul in :
•1,2 : 10 = 0,25 : 10 = 9,76 : 10 -
0,7 : 10 = 4,8 : 10 = 0,85 : 10 =
23. Van zeven en een halven H.L. erwten, wordt zeven en
een halve D.L. afgenomen , hoeveel H.L. blijft er nog
over ?
24. Op eene rekening groot 100 gld. wordt het 8ste deel
afbetaald , hoeveel gld. is er nog te voldoen ?
25. Een dozijn leien wordt verkocht voor 0,34 gld. het stuk,
hoeveel wordt er minder voor ontvangen dan 5 gM. ?
§ 5.
1. Hoeveel d.M. zijn: 0,16 M. ? 1,25 M.? 0,09 M. ? 5,7 M?
2. Hoeveel M. zijn: 27 d.M.? 125 d.M.? 345 d.M.? 18
d.M.? 5 d.M.? 9 d.M.?
3. Vader koopt 5 M. laken voor 7,5 gld. den M.; hoeveel
gld. kiijgt hij v.'in 2 bankbiljetten, ieder van 25 gld.
terug ?
4. Vul in:
17 H.G. . . K.G. 5,7 M. = .. d.M.
2,5 H.L. - .. D.L. 136 H.L. ---K.L.
0,17 D.G. - . . G. 12 C.M. = .. d.M.
36 d.L. - .. L. 25 cent — . . dubb.
7,5 dubb. = .. cent. 4,6 gld. — . . dubb.