Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
5. Bereken : (0,4 + 1,8 + 2,3 + 5,7 — 2.5) X 9
3.
6. Hoeveel gulden zijn: 0,8 gld.; 0,2 gld.; 1,7 gld,; 4,3
gld. te zamen ?
7. Van 12 K.G. en 6 H.G. worden 7 K.G. en 8 H.G. af-
genomen , hoeveel K.G. blijven nog over?
8. Op een' zolder liggen 16 H.L. en 8 D.L. graan. Daar-
van wordt eerst het vierde en daarna nog de helft van
de i-est afgenomen , hoeveel H.L. blijven nog liggen ?
9. Bij de helft van 5 K.G. worden nog 4 K.G. en 9 H.G.
gevoegd , hoeveel K.G. zijn er dan ?
10. Hoeveel is 1 — 0,15; 2,3 — 1,04; 15,07 — 6,7?
11. Eene lat lang 28,5 M. wordt in drie even groote stuk-
ken gezaagd , hoe groot is ieder stuk ?
12. Bereken: 0,9 + 0,17 -f 1,345 + 4,08.
13. Bij 6,4 M. wordt zooveel gevoegd, dat er juist 1 D.M.
komt, hoeveel M. moet er bijgevoegd worden ?
14. Vul in: 7 X 1,25 = 9 X 0,256 =
6 X 12,07 = 6 X 2,375 =
8 X 0,125 = 5 X 3,18 =
15. Als één M. linnen 0,75 gld. kost, hoeveel moet men
dan betalen voor 9 M. ?
16. Van een tienguldenstuk wordt 8,56 gld. afgenomen,
hoeveel gld. blijft er nog over ?
17. Hoeveel c.M. is het 7de deel van 13,65 M. ?
18. Zoek het verschil tusschen 12 eenli. en 12 tiende deelen.
19. Vul in: 10 X 0,7 = 10 X 0,125 =
10 X 1,5 = 10 X 0,08 =
10 X 0,16 = 10 X 7,46 =