Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
3. Hoeveel is het verschil in grootte tusschen twee recht-
hoeken , waarvan de eene 8 d.M. lang en 5 d.M. breed,
en de andere 8 c.M. lang en 5 c.M. breed is ?
4. Hoe dikwijls bevat de eene rechthoek den anderen ?
5. Een turfschipper loste honderd twee duizend acht hon-
derd turven, en verkocht ze voor 80 cent het honderd,
hoeveel gld. ontvangt hij daarvoor?
6. Schrijf op uwe lei: één millioen, en vier getallen, die
er het dichtst bij zijn.
7. Piet zei: »mijn vader heeft nu 39 jaren lang, ieder
Jaar i625 gld. verdiend"; hoeveel gld. zijn dat?
8. Schrijf in c.M. : Schrijf in c.M^ :
3 d.M. en 7 c.M. 2 d.M^ en 13 c.M'^
2a d.M. en 18 c.M. 5 d.M^ en 20 c.M'^.
37 d.M. en 87 c.M. 12 d.M^ en 6 c.M^.
18 d.M. en 25 c.M. 10 d.M^ en 18 c.M^.
9. Een aannemer nam aan eene brug te maken voor acht
honderd zeven duizend en zestig gulden. -Hij won op
dat werk 16237 gld., hoeveel had hem die brug gekost ?
10. Een goudsmid bedekt een vlak van 12 d.M. lengte en
7 d.M. breedte met een goudlaagje, en rekent één cent
voor den c.M^, hoeveel kostte dat laagje?
11. Hoeveel bedraagt het verschil tusschen één millioen
twee honderd, en acht hondefd vijftig duizend zeven hon-
derd en vier ?
12. Bereken: 580 X 1070 — 696 X 850
116.
13. Hoeveel d.M^ zijn er in een rechthoek, die 1 M. lang en
1 d.M. breed is? Als ge zoo tien van die rechthoeken