Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
twee honderd veertig duizend vier honderd vijf en zes-
tig gulden. Acht en zestig duizend twee honderd en
vier Meters. Zeven honderd duizend zeven honderd en
zeven Kilogrammen.
4. Hoeveel c.L. zijn: 5 K,L. -f- 17 H.L. + 29 H.L. +
85 L. te zamen ?
5. Het vlak van eene lei is 8 d.M^ groot. Als de iei 2
d.M. breed is , hoe lang is zij dan ?
6. De kanten of zijden van een' rechthoek te zamen noemt
men den omtrek van den rechthoek. Hoe groot is nu
de omtrek van een' rechthoek, die 7 d.M. lang en 5 d.M.
breed is? En hoeveel d.M^ is die rechthoek groot?
7. Deel 135850 door 2, 5, 11, 25, 95, 133, 286 en 475.
8. Een jaar is 365 dagen 5 uren en 48 minuten , hoeveel
minuten zijn er dan in een jaar?
9. In een dorp wonen 800 menschen. Als ieder door elkan-
der 3 kwartjes per dag voor onderhoud noodig heeft;
hoeveel bedraagt dat in een jaar ?
10. 306 X 2007 = 350 X 1090 = 120 X 5600 =
11. Een moeder en 7 kinderen moeten 86380 gld. deelen.
De moeder krijgt de helft en de kinderen van de rest
ieder evenveel. Hoeveel ontvangt elk?
Iz. Iemand koopt een huis voor 50000 gld. Als hij nu
van elke 100 gld. nog 12 gld. onkosten moet betalen,
hoeveel kost dan dat huis ?
13. Een vierkant, dat een c.M. lang en een c.M. breed is,
heet .... Hoe zoudt ge dat woord verkort schrijven?
14. ïeeken op uwe lei een' rechthoek van 7 c.M. lengte
en 4 c.M. breedte, en zeg hoeveel c.M^ hij bevat.