Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
17. Vul in: '
450000 G. = . . K.G. = . . D.G. — .. M.G. = .. H.G,
500000 d.L. = .. H.L. = . . L. = .. .KL. = .. D.L.
=. . M.L.
18. 356804 : '2 =
507650 : 13 =
656253 : 639 =
713602 : 178 =
19. Hoe breed is een rechthoek, die 2 d.M^ groot en 2 d.M,
breed is ? Teeken dien rechthoek.
20. Teeken een' rechthoek, die 6 d.M^ groot en 3 d.M.
lang is. Hoe breed is die rechthoek ?
21. Een steen is 13 d.M. lang en 9 d.M. breed. Hoeveel
d.M^ is het bovenvlak van dien steen?
22. Een rechthoek is 15 d.M^ groot en 5 d.M. lang , hoe
breed is hij ?
23. Hoeveel is het verschil tusschen het grootste onevene
getal van 6 cijfers en het grootste evene getal van 5
cijfers ?
24. Het grondvlak van een* balk is 1 M. en 7 d.M. lang en
4 d.M breed, hoeveel d.M^ is dat vlak groot?
§ 7.
1. Een touw is 512 H.M. en 373 d.M. lang en een ander
touw 459673 d.M., hoeveel D.M. is het eene touw lan-
ger dan het andere ?
2. Bereken (4296 + 580 + 49 - 825) X 230
115.
3. Schrijf in cijfers op uwe lei:
2