Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
5. Hoeveel is een rechthoek , die 4 d.M. lang en 2
d.M. breed is ? Hoeveel een rechthoek van 4 d.M.
lengte en 3 d.M. breedte?
G. Het bovenvlak van een blokje is 7 d.M. lang en 4 d.M.^
breed , hoe groot is dat vlak ?
7. Hoe schrijft ge op uwe lei:
honderdduizend; honderd tien duizend; honderd twin-
tig duizend ; twee honderd duizend ; vier honderd vijftig
duizend ?
8. Vier menschen deelen het 8ste deel van eene erfenis
die honderdduizend gld, groot is, hoeveel ontvangt ieder ?
9. Schrijf op uwe lei het getal, dat 5 minder is dan
tweehonderdduizend.
10. Het blad van eene tafel is een M. lang en 6 d.M. breed,
hoe groot is dat vlak ?
11. Driehonderd zeventig duizend M. hoeveel D.M., K.M.,
H.M., M.M. zijn dat?
12. Hoeveel gld. is het 36ste deel van honderd tachtig dui-
zend en twee en zeventig gulden.
13. Lees: 100907: 110000; 125004 ; 201063 ; 225475 ;
.307430 ; 24307 ; 624307.
14. Hoeveel d.M^ zal men moeten teekenen in een vlak, dat
1 M. en 2 d.M. lang en 7 d.M. breed is?
15. 150 X 7256 = 120 X 1250 =
96 X 6325 = 300 X 1847 =
107 X 4080 = 409 X 956 =
16. Hoeveel gulden zijn 4500 gouden tientjes?