Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
20. Als men een getal met 04 vermenigvuldigt komt er
40000, welk getal is dat?
21. Hoeveel d.L. moet er bij 925 d.L. gevoegd worden, om
7 K.L. te hebben ?
22. 2 K.L. tarwe worden verkocht voor 234 gld., wat moet
men betalen voor 27 M.L. ?
23. Drie stukken linnen ieder van 75 M. worden verkocht
voor 24 stuivers den M., hoeveel kost dat linnen als er
nog 2 gld. onkosten gemaakt zijn.
24. Lees op verschillende wijzen :
4256 G.; 356 H.L, ; 5874 D.M.; 1065M. ; 43625 c.M.;
507 cent; 3045 c.M.; 15062 d.L.; 2971 L. ; 5276 d.M.;
17256 c.L.; 42658 G.
1.
§6.
Een vierkant, dat een d.M. lang en
een d.M. breed is heet vierkante d.M.
— Vierkanten deciMeter schrijven we:
d.M
2. Teeken eens twee vierkante deciMeters naast en tegen
elkaar. Nu hebt ge een rechthoek getcekend, Hoe lang
is die i'echthoek ? Hoe breed ? Hoeveel vierkante deci-
Meters bevat die rechthoek ?
3. Teeken ook rechthoeken, die 3 d.M. lang en 1 d.M.
breed ; 4 d.M. lang en 1 d.M. breed zijn en laat zien
hoeveel d.M^ er in ieder zijn.
4. Teeken een' rechthoek van 3 d.M. lengte en 2 d.M.
breedte, en laat zien hoeveel d.M^ er zijn.