Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Schrijf in M. :
c. 8M.M. en 7D.M.
2M.M.,16H.M. en25M.
4M.M., 39D.M.en3M.
1 M.M., 65 K.M. en 6 D.M.
S. Lees op verschillende wijzen :
67 K.M.; 36 K.L.; 29 K.G.; 45 K.M. ; 59 K.G. ; 67
K.L.
9. Lees op verschillende wijzen :
125 H.L. ; 627 H.G.; 495 H.M.; 507 H.G.; 476 H.L.
10. Ook nog :
596 D.M.; 3974 D.L.; 5096 D.G.; 7249 D.L.; 476 H.L.
11. Hoeveel H.L. moet men bij 496 H.L. voegen, om 5
M.L. te hebben?
12. Hoeveel D.M. is het 23ste deel van 5 M.M. en 29 H.M. ?
13. 3 M.G. + 56 K.G. + 92 D.G. 4- 7 H.G. +145G.?
14. Hoeveel G. is het verschil tusschen 7 M.G. en 49 H.G. ?
15. Als een spoortrein in ééne minuut 4 K.M. aflegt, hoe-
veel uren heeft zij dan noodig om 252 M.M. af te
leggen ?
16- 125 X 256 G. = .. G. = . . K.G.
260 X 250 M. = .. . M.M.
17. Van 52000 soldaten sneuvelen in den strijd eerst het
13de deel en daarna nog het 195ste deel van de rest.
Hoeveel soldaten sneuvelden er, en hoeveel blgven nog
in leven ?
18. Deel 48840 door 8 , 15 , 24 , 40 , 60 , 120 en 407.
19. Een turfschipper brengt 9500b turven mee en verkoopt
ze tegen 13 gld. het 1000, hoeveel gld. ontvangt hij?