Boekgegevens
Titel: Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Auteur: Hogerland, J.
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1879
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4719
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200818
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Getallen boven 1000 en tiendeelige getallen. Rekenboekje bevattende opgaven ter schriftelijke bewerking, tot toepassing van het geleerde bij het gebruik van het rekenbord
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
2. Schrijf op uwe iei in cijfers :
tien duizend en één ; tien duizend en tien ; tien dui-
zend één honderd ; tien duizend zes honderd vijf en twin-
tig ; tien duizend zeventig; tien duizend zeven honderd ;
elf duizend vijftig; zeventien duizend vijf honderd zes;
twintig duizend en twee ; viei- en twintig duizend zeven
honderd zes en negentig.
3. Schrijf de volgende getallen zóó onder elkander, dat het
grootste boven en het kleinste beneden staat:
1C025; 16250; 12560; 15260 ; 16520; 15206; 12650;
10256; 10562; 12506.
4. Lees: 17409; 7006; 607; 15820: 29630, 20516;
32004; 41270; 519; 5019; 51009.
5. Schrijf het grootste en kleinste getal , dat ge met de
cijfers 4, 2 , 3, 1 en 5 maken kunt.
6. Schrijf in één getal:
16 duizendt. en 12 honderdt.
18 duizendt. en 24 honderdt.
17 duizendt. en 17 honderdt.
7. Schrijf op uwe lei het grootste getal van 5 cijfers ; ook
het kleinste. Schrijf ook het grootste evene, en het
kleinste onevene getal van 5 cijfers.
8. Lees: 37409, 39708, 40040, 57862, 60375, 908,
9008, 90008.
9. Tel met 1000 af van 50000—4000. — Ook met 10000
af van 98000 tot 8000.
10. Schrijf in cijfers:
zeventien duizend vijf honderd tachtig; zes en dertig
duizend zes en negentig ; vijf en zeventig duizend en