Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
ontmoelen. Zult gij mij de boeken terugzenden,
waarvan mijn neef u gesproken heeft? Zullen zij
naar de kerk gaan? Wij zullen niet naar den
schouwburg gaan; maar wij zullen eenen brief aan
onzen vriend zenden. Ga naar de school, en zend
mijnen broeder terug. Hij zal in het bosch gaan.
Hij zou mij te weinig geld zenden. Wij zouden
zonder 5) u gaan. Ik zal gaan, ofschoon gij mij
de brieven zendet.
1) a. 2) spectaclc, m. 3) er..... heen. y. 4) lorsque. 5) sans.
Alhoewel ik dezen morgen naar de kerk ga, zal
ik u evenwel 1) de noodige papieren zenden. Al-
vorens wij op reis 2) gaan, zullen wij hem de
bloempotten zenden. Zij zouden mij de flesschen
inkt zenden, waarvan ik hem gesproken heb. Gij
zoudt ons het geld zenden, mits wij op reis gingen.
Laat hem naar de school gaan. Laat hem naar de
buitenplaats gaan. Wij zullen hem waarschuwen,
als 3) hij op reis gaat. Wij znllen eenige boeken
kiezen , die hij ons zenden zal. Ofschoon ik op reis
ginge, zou ik hem evenwel de boeken terugzenden.
Dit oorlogschip 4) zal die koopvaardijschepen 5)
begeleiden. Zouden die oorlogschepen die koopvaar-
dijschepen begeleiden? Ik weet het niet.
1) pourtant. 2) cn voyage. 3) lorsque. 4) vaisseau deguerre,ni
5) navire raarchand, ni.
3.
Hebt gij mijnen broeder ontmoet 1), toen gij in
de kerk geweest zijt? Wij zullen naar 2) de stad