Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
zooden de waag 7) beslissan 8). Wij troosten hentj
in zijn ongeluk. Gij dreigdet 9) hem te vergeefs 10).
Wij beginnen ons werk. Hij at 11) gulzig 12. Gij
verwaarloosdet uwe kleederen.
1) respecter. 2) orgueil, m. 3) liumilier. proposer.
5) bassiner. 6) conteiiter. 7) queslion, f. 8) décider.
9) mcnaKiT. 10) pn vain. 11) inangrr. 12) gloutonncmenf.
5.
De boeken die ik u zal leenen, zijn kostbaar 1).
Zouden zij hem eene aalmoes 2) geven? Denkt gij,
dat 3) hij zijnen pligt vergeten zal? Zou de tuin-
man de bloemen begieten? Zal die man het gevaar
vermijden? Overkwam hij al die zwarigheden? Be-
schermden zij de onschuld 4)? Troostte dat kind
zijne moeder? Eerbiedigde die leerling zijnen mees-
ter? Veroordeeldet gij zijn gedrag niet? Gaaft gij
hem nooit eenen goeden raad? Stilden wij uwen
toorn niet? Zoudt gij zijnen hoogmoed niet verne-
derd hebben? Zullen wij te acht ure niet ontbeten
hebben?
1) précieux. 2) Tauinóne. 3) qne. 4) innocence, f.
6.
Roept gij mij? Zal hij u roepen? Dreigde hij u?
Verwaarloosdet gij uwe kleederen? Zal die leerling
niet aan zijn werk beginnen? Zult gij die zwarig-
heden overkomen? Zouden wij die bloemen niet
begieten? Ofschoon hij mijn gedrag veroordeelde,
was ik onschuldig. Wij zullen te negen ure ontbijten.
Dreigde hij u? Riep hij u niet? Vergat hij zijne
pliglen? Wij zullen de deur sluiten, en gij zult die