Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
den (C) het gevaar. Zij bewonderden (C) hun gedrag.
1) décacheter. 2) corrigcr. 3) consoler. 4) cacheter.
5) oublier. 6) colère, f. 7J apaiSLT. 8) balayer. 9) récit, ra.
]0) éïiter. II) obstacle, m. 12) surmonter. 13) conduite, f.
14) proléger.
3.
Bemin uwen vader en uwe moeder. Laat ons de
deugd beschermen. Laten oms ouders 1) eeren 2).
Laat hem het gevaar vermijden. Wij vermijden het
gevaar, en wij zullen het vermijden. Stilt zijnen
toorn. Begint uw werk. Laat hem die zwarigheden
overkomen. Laten wij zijn gedrag niet veroordeelen.
Laat hen hunnen tuin begieten. Laat haar de school
vegen. Sluit de deur en de vensters. Opdat ik
mijnen vriend niet vergete. Ofschoon gij uwen brief
verzegelet. Alhoewel hij ons eenen goeden raad
geve. Verondersteld dat wij zijn gedrag veroordeelen.
Mits gij uwe moeder troostet. Ten zij zij de deugd
beschermen. Uit vrees dat gij aan uwe ongelukken
denket.
1) parents, m. pl. 9) bonorer. .
4.
Ofschoon ik mijn werk begonne. Alhoewel hij
de deugd beschermde. Verondersteld dat hij ons
eerbiedigde Ij. Mits wij hem eenen goeden raad
gaven. Eer dat gij zijnen hoogmoed 2) vernederdet 3).
Ingeval gij ons eenen goeden raad voorsteldet 4j.
Ten zij wij zijnen toorn stilden. .Mits zij ons bed
warmden 5). Verbetert die fouten in uwe vertaling.
Wij zuilen onzen uieester tevreden stellen 6). Zij