Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
heeft dieo man gebannen. Zij hadden hunnen vriend
verraden. Sprekende en handelende. Den weg ver-
kortende 1). Hel huis bouwende 2).
1) accourcir. 2) bâtir.
3.
Die wet is afgeschaft l). Gij hebt heden eenen
brief ontvangen. Wij hebben uw voornemen 2) be-
merkt. Het gevaar bemerkende. Die man heeft
zijnen vriend bedrogen door mooije beloften 3). Veel
geld verschuldigd zijnde. Begrijpen, begrepen, be-
grijpende. Zij hebben dien vreemdeling 4) met
hartelijkheid 5) ontvangen. Hebt gij mij het boek
wedergegeven? Zij hebben appelen gegeten. Appelen
en peren etende. Beginnende met het lezen
Dreigende, ladende, bewerende, bemerkende, waar-
schuwende. Gedreigd, geladen, beweerd, bemerkt,
gewaarschuwd.
1) abolir. 2) intention, f. 3) promesse, f. 5) étranger.
5) affection, f. 6) par la lecture.
4.
Hebt gij zijne stem gehoord 1)? Heeft hij naar 2)
mij gewacht 3)? Zou hij het geld wedergegeven
hebben? Ilij heeft den slok geenszins gebroken. Den
man waarschuwende. Zijne stem hoorende. Heeft
die jongen het glas gebroken 4^? Had hij den houd
niet geslagen? Had die koopman hem niet be-
drogen? Wie heeft hem gewaarschuwd? Wie heeft
hem veroordeeld? Wie heeft hem het geld gegeven?
Den vreemdeling met hartelijkheid ontvangende.