Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
5.
Deze man of die heeft mij den brief overhan-
digd 1). Wie heeft u den brief overhandigd? Het
is de man, die gisteren bij uwen oom was, en tot 2)
wien ik gesproken heb. Wie is daar 3)? Het is
mijn broeder of de zijne. Wien roept gij 4)? Ik
roep deze melkboerin of die. De lei, die ik had,
is gebroken 5). De bok, die koppig geweest was.
De glazen inktkoker, die gebroken 5*) is. Het
wijnglas, dat ik heb laten vallen 6). Het glas wijn,
dat ik hem gegeven heb 7). Weenen is de hoofstad van
Oostenrijk. Ik was te Weenen geweest. Parijs is de
hoofdstad van Frankrijk. Wij waren Ie Parijs geweest.
1) heeft overhandigd: a remis. 2) à. 3) là. 4) appelez-vous?
5) cassée. S*) cassé. 6) ai laissé tomber. 7) ai donné.
6.
Het vloeipapier 1), dat ik gevonden heb, behoort 2)
aan den meerderjarigen zoon van den advocaat. Ik
spreek van den honig, dien de bijen ons geven, en
van de zijde, welke de zijdeworm d) om verschaft 4).
De ruiker 5), dien mijne tante mij gegeven heeft,
is fraai. De fraaiste teekeniug, die ik had, is door
mijnen broeder bedorven 6). Aan welken van die twee
vinken 7) geeft gij de voorkeur 8)? De bouwvalligè
kerk, waarvan gij spreekt, zal afgebroken ivorden 9).
De slager, die de koe geslagt 10) heeft, zendt 11) mij
het versche vleesch, dat ik hem besteld 12) heb.
1) papier brouillard, ra. 2) appartient. 3) ver à soie, m.
4) procure. 5) bouquet, m. 6) abîmé. 1) pinson , m.
8) préférence, f. 9) sera démolie. 10) abattu. 11) envoie.
12) commandée.