Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
wordt: de man schrijft eenen brief {Vhomme écrit
une lettre), aldus ontleed:
I homme . . le sujet, de man . . het onderwerp.
écrit .... l'attribut, schrijft . . het gezegde.
une lettre . . le complé- eenen brief, het voorwerp.
ment direct.
Tracht nu eens het volgende te ontleden :
Le loup mange la brebis, De wolf eet het schaap.
Le chat dévore la souris. De kat verslindt de muis.
Le maître loue l'élève, De meester prijst den leer-
ling.
Vhomme de bien aime la De brave man bemint de
vertu, deugd.
Les garçons jettent des De jongens werpen steenen.
pierres,
Les élèves ont su leurs De leerlingen hebben hunne
leçons, lessen gekend.
II punit le vice. Hij straft de ondeugd.
Avons-nous de bons amis? Hebben wij goede vrienden?
Ont-ils eu mal à la tête? Hebben zij hoofdpijn gehad?
Ook gebeurt het dikwijls, dat er aan hel voorstel
nog iels moet bijgevoegd worden, b. v. de vader
verkoopt het huis; aan wien? .... aan den neef.
Dit laatste heel : bepaling {complément indirect) van
de handeling. Men voegt meestal eene bepaling aan
het voorstel, door middel van een der voorzetsels:
door, aan, van, bij, tegen, enz.
Zoo zal men: de vader verkoopt het huis aan den
neef, Ie père vend la maison au cousin, aldus ontleden:
Le père . ... le sujet. De vader .. hel onderwerp.
vend.....Vattribut, verkoopt., hel gezegde.