Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
niet van gesproken, dewijl ik vreesde dat gij besluiten
zoudt om te vertrekken.
1) Je souliaiterais; hierop moet de subjonctif volgen. 2) ho-
norer. 3) retenue, f. 4) en peu de mols. 5) arriver.
17.
Ik verborg 1) mij, uit vrees dat zij mij herkenden.
Ik geloof niet, dat men u herkend zou hebben.
Ofschoon dat kind slechts een jaar oud is, loopt het
reeds. Ik heb vernomen 2), dal mijn beste vriend
gestorven is; ik ben er zeer over 3) aangedaan. Wij
welen, dat dit antwoord gelijk zou staan met eene
weigering; maar wij denken niet, dat hij zulk een
antwoord geven zal. Zult gij die boeken weder op
hunne plaats liggen? Heeft de hond u gebeten?
Heeft die man u geroepen? De winden brengen de
golven der zee in beweging. Wij bewegen onze le-
den 4) met gemak 5). Hoeveel is de el van dal laken
waardig? Schreeft (G) gij gisteren eenen brief aan
uwe ouders? Neen, ik schreef hem over.
1) se caelier. 2) apprendre. 3) en. 4) membre, m.
5) faoilité.
'f^Xt-- ■