Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
12.
Er is nog een andere groole schat, en dat is Ij
de vergenoegdiïeid. Indien gij met weinig tevreden
zijl, {(tan) zijl gij zoo gehikkig. Onlliondt wel, dat
de arme daglooner 2) dikwijls gelukkiger is dan de
rijkaard 3), die zijne schallen opstapelt 4). De
vergenoegde man slaat 's morgens vroeg 5) op, en
werkt met lust 6); hij eet met smaak 7); hij drinkt
liet zuivere water met meer genoegen, dan vele rijken
hunnen wijn ; ' en daar 8) zijn geweien hetn niets
verwijt 9), zingt hij en dankt 10) God voor 11)
Zijne weldaden 12). Maar denkt gij, dat men
vergenoegd kan zijn (F), als uien zijne pliglen niet
vervult 13)? Neen, de vergenoegdheid en de vro-
lijkheid 6) hangen af van een goed gedrag; daarom 14)
willen wij ons gedragen, zoo als 8) het behoort 15).
1] c'est. 2] journalier. 3] ricliard. 4] accumuler. 5] de
bonne heure. 6] gailé, f. 7j de bon appétit. 8] comme.
reprocher. 10] renjcreier. 11] de. 12] bienfait, m.
13] remphr. 14] voilà pourquoi. 15] convenir.
13.
In den herfst verliezen de hoomen hunne bladeren 1),
de dagen worden korter 2), de koude 3) nadert 4),
en eer dal wij hel vermoeden 5), zijn wij somlijds
in het iuidden 6) des winters. Ofschoon de verma-
kelijkheden 7) des winters niet zoo talrijk 8) zijn
als die des zomers, kan ujen echter 9) genoeg pret 10)
in den winter hehhen. Als er sneeuw is, maken
wij eenen sneeuivman 11); wij geven hem een hoofd,
armen en beenen, alsof 12) wij beeldhouwers 13)