Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
naar toe te gaan 14)? Dewijl wij besluiten op
reis te gaan, wat besluit gij daaruit 1)?
1) de là. 2). en. 3) alliance, f. 4) conclure. 5) à.
6) arrangement, m. 7) en faveur. 8) bientôt. 9) discours, m.
10) problème d'arithme'tique, m. 11) résoudre. 12) se résou-
dre à. 13; de... donner avis. 14) d'y aller.
5.
Vindt gij niet dat die zakdoek slecht 1) genaaid
is? Naai dezen knoop aan mijn vesl. Dc naaister
naaide (G) dit in der haast 2). Begrijpt gij, hoe
men vorderingen kan maken, zonder zich moeite te
geven? Hij zal de vervoegingen 3) niet kennen;
want hij heeft er zich niet op 4) toegelegd 5). Het
zou te uenschen 6) zijn, dat al de leerlingen zich
met denzelfden ijver 7) toelegden (G), en dat zij
begrepen (G), dat zij zeiven 8) de vruchten hunner
studiën zullen plukken. Het zal noodig zijn, dat gij
dikwijls Fransch spreket (F), dat gij met oplettend-
heid vertalet (F), en dat gij geene fouten maket (F)
die gij zoudt kunnen vermijden 9): aldus zult gij
die schoone taal leeren. Wetende dat de tijd kost-
baar is, moet gij geene kostbare oogenblikken ver-
liezen.
1) mal. 2) à la hâte. 3) conjugaison, f. 4) y. 5) s'appli-
quer. C) à souhaiter. 7) zèle, m. 8) eux-mêmes. 9) éviter.
6.
Wij willen zien, of gij de bedrijvende deelwoorden
der verschillende 1) werkwoorden nog kent : etende,
schrijvende, drinkende, loopende, komende, slapende,
verkrijgende, zich herinnerende, bedekkende, ont-
vangende, gaande zitten, ziende, zich bewegende,