Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
weten, waar ik ging. Volg mij, ik zal u den weg
wijzen 5). Er zal uit volgen, dat gij gestraft zult
worden. Men vervolgde (C) den vijand twee dagen
lang 6). Zouden zij den vijand nog vervolgen.' Wij
vervolgden (C) onzen weg, nadat wij eenige oogen-
blikken ons opgehouden 7) hadden. Wij zullen ons
niet ophouden, uit vreeze dat men ons vervolge. De
Romeinen 8) hebben de meeste volken 9) overwonnen.
Zij zullen overwinnen of zij zullen sterven. Nadat
de vijand overwonnen was, werd hij genoodzaakt te
gehoorzamen. Ik ben overtuigd, dat hij hel met een
goed oogmerk 10) gedaan heeft.
l] parlout. 2] toujours. 3] devancer. 4] pour. 5] montrer.)
6) durant. i] s'arrêlcr. 83 Homain, m. 9J la plupart des
natioDS. lOJ bonne iiitention.
4.
Wij besluiten daaruit 1) dat hij gelijk heeft.
Zoudt gij er iels anders uit 2) besluiten? Wanneer
zullen zij een verbond 3) sluiten 4)? Zij besloten (C)
den vrede op 5) voordeelige voorwaarden Dit zijn
de schikkingen 6) die er tusschen ons besloten zijn.
Dat bewees 4) niets ten voordeele 7) van zijn ge-
drag. Zal hij haast 8) zijne redevoering 9) ein-
digen 4? Hebt gij die rekenkundige som 10) reeds
opgelost 11)? Neen, maar ik zal ze dezen namiddag
oplossen. Wij besloten 12) spoedig te vertrekken.
Hij weet niet, wat te besluiten. Zij besluiten om
ons kennis te geven 13) van de zaak. Hij besloot
die zaak te ondernemen, voordat hij. besloot, en
voordat wij besloten. Waarom besluit gij niet er