Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
der voorkennis van 12) zijne voogden? Leerdel (C)
gij gisteren uwe les?
I] meunier. 2J apprendre. .3] comprendre. 4] enlrependre.
5] surprendre. [C] 6] apprendre. 7] rabot, m. 8] émoussé.
9] désapprendre. 10] se méprendre. 11] tout-à-fait. 12] à.
l'insu de.
2.
De visschen leven in liet water, en de mensciien
leven in de lucht. Hij leefde nog, toen wij kwa-
men (C). Hij heeft zijnen vader overleefd. In de
lente zal de natuur herleven, en de planten zullen
herbloeijen 1). Die moeder overleefde (G) hare kin-
deren. Ofschoon sommige menschen lang 2) leven,
hun leven is toch kort. Wat beteekenen 3) zeventig
of tachtig jaren, en hoevele menschen zijn er niet,
die een groot gedeelte van hun leven nutteloos 4)
doorbrengen 5)? Wij besluiten daaruit 6), dat dege-
nen, die de waarde 7) van den tijd niet ter harte 8)
nemen, vele kostbare uren zullen verliezen. Wij leven
inderdaad 9) langer 2), als wij minder 10) slapen,
als wij meer (10°) werken, als wij onzen tijd niet
in ongeoorloofde 11) uitspanningen 12) verspillen.
1] relleurir. 2] longtemps. 3] signilier. 4] inutilement.
5] passer. 6] en. 7J prix, m. 8] à cœur. 9] en effet.
10 moins. 10*3 davantage. 11] illicite 12] récréaUon, f.
3.
Hij volgt mij overal 1), waar ik ga. Zij volgen
ons overal, waar wij gaan. Hij ging het eerst, en
de anderen volgden hem. Ga 3) maar 3j vooruit 3),
wij zullen u volgen. Hij heeft mij gevolgd, om te 4)