Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
O E P E IV I IV €. E X.
1.
Kent gij dien heer? Ik ken hem niel, maar ik
heb hem enjens 1) gezien. Gij hebt hem lang 2)
gekend; wal zegt gij van hem? Ik zon hem niet
hvrkt'iid 3) hehben; maar mijn broeder heeft mij ge-
zegd wie hij was. Ik zag (C) hem verdwijnen 4) in
het bosch; maar hij verscheen spoedig weder 5) op
den lap 6) van den lieuvel. l)e slaarlslenen ver-
scliijnen en verdwijnen, zonder dat de meeste 8)
menschen weten waar zij tdijven 9). In de oude 9**)
lijden verschenen (B) en verdwenen zij ook ; maar de
menschen beschouwden 10) ze als voorboden 11) van
cngehik. Wij gelooven niet aan zulke dwaze be*
grippen 12). Het is ons voldoende te weten, dal
zij bewijzen 13) ziju van Gods oneindige 14) groot-
heid 15).
l) qiickjue-part. 2) longtrmps. 3) reconnaUre. 4) dispnraitrc-
5) rrparjiilre. 6) sommet, m.
des. 9) ce qu'elles deviennent,
II) pre'sage, m. 12) idée, f.
16) grandeur, f.
2.
7) comète, f. 8) la plupart
9") ancien. 10) considérer.
13) preuve, f. 14) infini j;.
De boomen groeijen; maar de metalen groeijen
niet. De dagen nemen 2) inerkbaar 1) af 2) in
September, maar zij lengen 3) in de lente. Hel
waler in de rivier is merkbaar afgenomen na die lange
droogte 4). Nu beginr het weder aan te wassen 5).
Zouden wij den man niet kennen, die ons zoo vele