Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
geflaan sedert 2) inve vroegste 3) jengd; zij hebben
u voorzien van kleederen; zij hebben u gevoed, en
zij hebben u goede lessen gegeven. Wat deed uwe
lieve moeder, toen gij nog een zuigeling 4) waart?
Hoe veie nachien heeft zij niet gewaakt 5) bij 6)
uwe wieg 7}? Hoe dikwijls 8) heeft zij u niet op
de armen gedragen? Vergeet 9) nooit hetgene gij haar
schuldig zijl. Met is niet voldoende haar te zeggen,
dat gij haar eert 10) en haar bemint, maar gij moet
het door uw gedrag bewijzen. Spreek nooit tegen , als
men u genoegens ontzegt 11), die u schaden kunnen.
1) lenclrement. 2) depuis. 3) premier. 4) nourrisson.
5) veiller. 6) prés de. 7} berceau, m. 8) Combien de fois.
9) oublier. 10) respecter. 11) interdire.
7.
Wij hebben ons aan den overlast 1) van dien man
onttrokken, dewijl wij meenden dat hij pogingen 2)
zou doen, om zich bij ons in te dringen 3). Ik
stem toe in 4) alles wat gij zegt, en ik wil alles
vergelen, wat hij gedaan heeft. Ik weet niet welke
hoop hem toelacht, maar zij bedriegt hem. Vervloek
uwe vijanden niet, maar zegen hen die u vervloeken.
Deze som is niet voldoende om uwe schuldeischers te
betalen, ofschoon ik gemeend had, dat zij voldoende
zou geweest zijn. Hij is heen gegaan zonder iets 5)
te zeggen, en hij heeft vergeten het gezelschap te
groeten. Ik heb dien brief driemaal overgelezen , zon-
der hem te begrijpen 6). Men haalt 7) de metalen
uit de bergen.
1) aux iinporlunilés. 2) effort. 3) s'introduire. 4) souscrire k.
a) rien. 6) coiiiprendre. 7) estraire.