Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
Zouden zij die ongelukkigen bijgestaan hebben? Hebt
gij de deur weder geopend, nadal ik uilgeijaan hen?
Hadden zij hein geld aatigehofieii ? Dit l)oek behoort
aan mijnen broeder, en deze pennen heliooron aan
mijne zuster. Ztdlen wij verkrijgen fieigene wij vra-
gen? Hoeveel ben ik u schuldig? Wij zouden brie-
ven van onze vrienden en van de zijnen ontvangen.
Gaat zitten, het is noodig dat gij rustet 5).
11 que. 2) re'cit, m. 3) moyen, m 4) se servir. 5) se
reposer.
5.
De goede manieren behagen mij altijd: een kind,
dat lomp 1) is, wordt niet bemind. Hoe zouden wij
onbvivefde 2) kimieren kunnen beminnen? Weel gij
niet, dat men moei Irachlen zkk 4j bemhwt'Ujk 3)
te maken 4)? Een kind, dal in de kamer treedt 5)
zonder te rjroeten 6) of zonder te vragen : » hoe vaart
gij, 7) tnijnheer? hoe vaart gij, uievrouwver-
dient 8) berispt te worden. Hehl gij mijnen broeder
|gezien? Ik vond hem zeer aangedaan 9) over 10) den
dood zijner moeder. Ik meende, dat het regende (B);
maar het heeft gesneeuwd. Waarom meendel gij, dat
het regende? (G). Ouidat het in tang 11) niet ge-
regend heeft.
1) mallionnêle. 2) impoli. 3) aimable. 4) de se rendre.
5) entrer. 6) saluer. 7) se porter. 8) mériter de 9) e'mouvoir.
10) de. 11) depuis longtemps.
6.
IVB. Gebruikt hier den tweeden persoon des enkel-
vouds.
Zoudt gij niet gelooven, dat uwe ouders u harte-
lijk 1) beminnen? Zij hebben u reeds zoo veel goed