Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
kan een kleiner van een grooter geial aftrekken 10).
Zouden zij zich aan die straf onttrekken 10)? Ik
zoek de eenzaamheid 10®), opdat men mij niet van
mijne studie aftaide 11). Onoplettende leerlingen zijn
dikwijls afgetrokken 11).
1) induire à. 2) détruire. 3) solide. 4) dtf^ne, f. 5) cuire.
6) faire. 7) ins'ruire. 8) introduire. 9) journellement.
10) soustraire. 10*) solitude, f. 11) distraire.
4.
Zondt gij aan uwe ouders willen mishagen? Ik
denk niet, dat gij hun verdriet zult veroorzaken. Hij
zweeg stil (G), toen men liein vroe^ (G) , wat hij van de
zaak wist (B). Er is niemand 1) dan God, die iets uit
niets kan (F) maken. De vogels maken hnnne nes-
ten 2), en de spinnekop maakt haar web 3). Hij
heeft het met voordacht 4) gedaan. Wij deden (C)
helgene men ons gebood Maakte (C) hij zijne ver-
taling over? Ofschoon gij slilzweegt, bemerkte (G) ik
wel, dat gij iets van de zaak wist (li^. Wij hoorden (G)
duidelijk zijne stem; hoe kan hij dus beweren slil
gezwegen te hebben? Men moet de aarde bebou-
wen 5), indien men wil, dat zij vruchten mort-
brenge 6). Wij scheppen behagen (G) in 1) de ge-
lukkige antwoorden 8) van dat lieve 9) kind.
1) 1\ n*y a. 2) nid, m. 3) toile, f. 4) à. dessein. 5) cultiver
6) produire. 7) à. 8) repartie, f. 9) gentil.
5.
Dat is zoo goed 1) toegenaaid, dat men den naad
niet bemerkt. Er is een groote winkelhaak 3) ia
uwen jas, laat hem toenaaijen. Men haalt 4J de