Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
A. Trais, trais, trait; tvayojis, trayez. Iraient.
B. Trayais — C. OiKhrnekl. — D. Trairai, E. Trairais,
Y.Traie, — G. Ontbreekt. — H. Trais, quit traie^
Zoo ook: distraire, afleirlen ; ren traire, aan elkan-
der naaijen; soustraire, aftrekken; se sousstraire,
zich onttrekken; extraire, uittrekken.
OE^EXtXGEX.
1.
Deze schilderij behaagt mij meer dan de andere.
Wij scheppen vermaak in het tezen 1). Die menschen
behagen mij zeer. ïletgene ik doe, is om u te be-
lieven. Ik wil u daarin 2) wel believen. Uwe
handelwijs 3) zal aan iedereen 4) mishagen. Zwijgt
hetgene men u als een geheim h) toeoertrouwt 6/
Hij heeft u veel van de zaak verleid, maar hij heeft
ook veel er van 7) gezwegen. Nadat hij dit ge-
zegd 8) had, zweeg hij stil (G). Laat ons stilzwijgen,
want het is onbescheiden thans te spreken. Wij zwegen
stil (G) om iiem te believen, Ik zie iets ten halve,
dat door die boomen heen 9) blinkt. Men zag (C)
van verre de geweren 10) hhnken. De zou heeft
van daag niet geschenen 11). Deze zaak heeft zijneu
goederi naam 12) benadeeld.
1) se plaire à lire. 2) en cela. 3) proce'dé, m. 4) teut le
monde. 5) secret, m. 6) confier. 7) en 8) dit. 9) A travers.
10 fusil, m. 11) luire, 12) re'putation, f.